Bli medlem

Buss Ohoj!

Publicerad 26 november 2018

I projektet Buss ohoj! får 20 deltagare från allmänheten i Västra Götaland och Halland låna varsin vikcykel i tre månader.

Cykeln ska användas i kombination med kollektivtrafiken och ersätta bilen i så hög utsträckning som möjligt.

Som deltagare åtar man sig att använda cykeln minst tre gånger i veckan och att rapportera om sitt cyklande varannan vecka.

Projektet genomförs i två omgångar per år, en på våren och en på hösten. Sedan 2017 har deltagarna genomgått hälsoundersökningar före och efter projektperioden för att kunna utvärdera hälsoeffekterna av sina nya resvanor.

Syftet med projektet är att öka andelen hållbara resor i Västra Götaland och Halland, genom att visa på de möjligheter som kombinationen av vikcyklar och kollektivtrafik erbjuder.

Kontaktperson

Målgrupp

Bilister i Västra Götaland som behöver en knuff för att börja resa mer hållbart, och för att inse att det är möjligt att resa på andra sätt än med bil, och att det går att kombinera resesätt.

Finansiering

Projektet finansieras fullt ut av Västra Götalandsregionen och Hållbart resande västs årliga budget.

Resultat

Överlag är deltagarna nöjda med deltagande och hur cykeln fungerar ihop med kollektivtrafiken. Om projektet har lett till några bestående förändringar i resmönster är dock svårt att veta ännu, då projektet fortfarande är relativt nytt.
Bli medlem Logga in