Bli medlem

CIRC4Life

Uppdaterad 24 januari 2019

CIRC4Life är ett treårigt forskningsprojekt inom EU, finansierat inom HORIZON 2020. Projektet syftar till att utveckla och implementera cirkulär ekonomi genom att skapa nya hållbara produkter och tjänster genom hela värde- och leverantörskedjan.

Fokus är på fyra olika demoområden:
•LED lampor
•Läsplattor
•Grönsaker
•Kött

Till dessa fyra demoområden kommer tre olika approacher för cirkulär ekonomi att utvecklas:
1.Samskapande utav produkter och tjänster tillsammans med slutkunder
2.Återvinning/återanvändning genom samarbete
3.Hållbar konsumtion


NTU är projektkoordinator för projektet och RISE IVF är projektets svenska partner och är huvudsakligen ansvariga för koordinering utav demonstratorerna.

För mer information besök www.circ4life.eu

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram med Grant agreement nummer 776503.

Kontaktperson

Finansiering

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram med Grant agreement nummer 776503.

Det här projektet behöver hjälp med:

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Läs mer om projektet

Bli medlem Logga in