Bli medlem

Cykelkurs för vuxna

Uppdaterad 6 december 2018

Vi har genomfört cykelkurs för vuxna under våren 2018. Sex tillfällen, sex deltagare och sex volontärer. Vi ville ha en liten grupp för att skapa en trygg grupp som lärde känna varandra. Cykelkursen var ett samarbete mellan Miljöförvaltningen och Fadderverksamheten Borås Stad.

Kontaktperson

Målgrupp

Tjänstepersoner- Anordna cykelkurs och utvärdera effekt av aktiviteter för hållbara livsstilar. Civilsamhället som volontärer och samarbetspartners. Primära målgruppen var vuxna som ville lära sig cykla.

Finansiering

Befintlig budget. Det enda som kostade var fika och tryck av affischer. Kostnad delades lika mellan Miljöförvaltningen och Fadderverksamheten.

Resultat

Utvärdering av effekter har skett löpande under projektettiden, i dagboksform och intervjuer. Vi har lärs oss att: • det fungerar att lära sig cykla på ett begränsat antal tillfällen, sex stycken • att arrangera en cykelkurs tar en hel del tid och resurser i anspråk och kräver mer planering än vi tänkte i förväg • lära andra cykla är bland det roligaste man kan göra, för både de som lär sig, arrangörer och volontärer. Det är bara glädje rakt igenom. • många do’s and don’ts kring att arrangera cykelkurs som vi tar med oss i framtiden • vi hade behövt en samarbetspartner som kunde leda verksamheten och vi tjänstepersoner på kommunen agera stöd i processen. Vi försökte få samarbete med lokala cykelföreningar, välgörenhetsorganisationer och Cykelfrämjandet utan resultat. • Vikten av att sätta rätt ambitionsnivå i intervjuer och utvärderingsfrågor. Vi satte ett för ambitiöst syfte från början. Utöver att lära sig cykla och börja cykla ville vi undersöka: gav mötena något utöver cykelkursen och känner man sig närmare det svenska samhället när man lär sig cykla? Det är superintressant att undersöka men för ambitiöst för en begränsad aktivitet som cykelkurs. Det hade kunnat vara syfte om vi tagit fram ett längre cykelprojekt. Då hade vi behövt avsätta resurser för tolkar. • man kan få ut mycket bra information i intervjuer. • Genomföra intervjuer är svårt och det är viktigt att man som intervjuare känner sig bekväm i situationen. Är man ovan att intervjua är till exempel val av plats lika viktig för den som intervjuar som för intervjupersoner. • att syfte är a och o för att få till en bra utvärdering. • Att utvärdering inte ska vara större än aktiviteten • Att rigga en aktivitet för att kunna utvärdera effekt handlar om att tydliggöra syfte, mål, målgrupp – alltså att fatta beslut. Tänker man efter före får man bättre aktivitet och bättre resultat.
Bli medlem Logga in