Bli medlem

Den koldioxidsnåla platsen

Uppdaterad 8 juli 2019

Den koldioxidsnåla platsen är ett klimatprojekt som ska göra det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och konsumtion.

Det gör vi genom att
- testa nya sätt att arbeta med klimatfrågor i kommunen 
- ta reda på Umeåbornas klimatpåverkan och visualisera den
- ta del av andras kunskap och dela våra erfarenheter med andra. 

www.umea.se/CO2platsen
#greenumea

Kontaktperson

Målgrupp

Primär målgrupp är offentlig sektor och sekundära målgrupper är samverkande aktörer som universitet, myndigheter, näringsliv, föreningar och allmänhet.

Finansiering

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden Umeå kommun Umeå universitet Region Västerbotten Upab Umeå energi

Resultat

Beskrivning av projektets aktiviteter och deras resultat, se vår hemsida.
Bli medlem Logga in