Bli medlem

Designguide till en hållbar livsstil

Publicerad 17 december 2018

Vi har tagit fram en guide som du kan läsa om hur du kan arbeta med design som metod för att taänka nytt och ta fram attraktiva lösningar. Design är nämligen ett angreppssätt och verktyg som underlättar för oss att se nya möjligheter där vi tidigre mest sett begränsningar. Guiden är tänkt som ett stöd för utvecklingsprojekt som involverar samarbeten mellan designers, arkitekter, samhällsutvecklare och företag.

Kontaktperson

Resultat

En tryckt guidebok och tillgänglig som pdf på klimat2030.se

Läs mer om projektet

Bli medlem Logga in