Bli medlem

Digitalisering i den textila värdekedjan

Publicerad 23 oktober 2018

I dagsläget pågår intensiv aktivitet avseende utveckling av återvinningsteknologier, kemiska såväl som mekaniska. För att dessa teknologier ska fungera väl finns behov av en specifik och effektiv sortering av textila material, något som möjliggörs via nya metoder för informationsöverföring. Digitala informationssystem, innovativa teknologier för spårbarhet och strategier som möjliggör för information att tillgängliggöras genom hela värdekedjor och även specifikt till återvinnare.
Intresserad? Följ länken till våra seminarium.
https://www.sis.se/utbildningar/alla-utbildningar/cirkular-ekonomi-och-digitalisering-i-den-textila-vardekedjan/

Kontaktperson

Målgrupp

Textil och modebranschen från design till återvunnen fiber. Återvinningsindustrin. Avfallsindustrin. Kommuner och Regioner. Berörda Myndigheter

Finansiering

Vinnova
Bli medlem Logga in