Bli medlem

#fixajulen

Publicerad 20 december 2018

Med evenemanget #fixajulen ämnade vi att genom positiva upplevelser öka kunskap och skapa handlingskompetens för hållbar konsumtion, samt att ge en tankeställare kring konsumtionsfrågor på både individ- och systemnivå. Vi ville även stärka banden mellan kommunen och ideella aktörer.

Under den 6-13 december anordnade Malmö Fairtrade City därför en vecka av aktiviteter för en mer hållbar jul. Samtliga aktiviteter hölls i Stadsbibliotekets lokaler och var gratis och öppna för alla. Stadsbiblioteket i Malmö är en väldigt välbesökt plats och genom att lägga aktiviteterna på denna plats kunde vi även nå nya målgrupper.

Besökare kunde delta i bland annat klädbyte och panelsamtal och textilkonsumtion, yoga för att sätta en hållbar intention för julen samt en mängd olika workshops med fokus på återbruk/upcycling. Bland de ideella föreningarna som arrangerade workshops fanns till exempel Naturskyddsföreningen, Repair Café, Malmö Upcycling Collective, Gerillaslöjd, FRÖN och återSKAPA. Samt att Miljöförvaltningens egen personal höll workshops i skapande av bivaxdukar som substitut till engångsplast och vegetarisk sill.

Föreningarna ansvarade i regel för sina egna workshops, och Malmö Fairtrade City gav dem en kontext och agerade koordinatorer.

Kontaktperson

Målgrupp

Malmöbor och verkande i Malmö, rek från 14 år och uppåt

Finansiering

Via Malmö Fairtrade City

Resultat

Totalt deltog nästan 500 personer i de olika aktiviteterna under veckan och responsen har varit väldigt positiv.
Bli medlem Logga in