Bli medlem

Food Awareness Initiative

Publicerad 17 maj 2019

Projektet syftar till att arbeta med data relaterad till matkedjan i ett försök att utveckla hur data samlas in, hur data aggregeras från olika källor, hur vi kan göra data användbara för olika aktörer i livsmedelskedjan och undersöka hur en helhetssyn kan skapas och presenteras för de olika aktörerna. Finansieras av Vinnova som en del utav Utmaningsdriven innovation programmet.

Kontaktperson

Målgrupp

Aktörer i matkedjan samt stat och myndighet

Finansiering

Vinnova Utmaningsdriven Innovation steg 1

Det här projektet behöver hjälp med:

Finansiering

Det här projektet behöver hjälp med finansiering. Du kan hjälpa projektet genom att bidra med pengar eller genom tips och idéer för hur projektet kan hitta finansiärer och bidragsgivare. Kontakta projektet och hjälp dem vidare.

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Läs mer om projektet

Bli medlem Logga in