Bli medlem

Cleantech TIPP - Food Loop System

Uppdaterad 7 maj 2019

Malmö stad och Sysav Utveckling arbetar som katalysator för att tillsammans med livsmedelsaktörer hitta nya innovativa lösningar där butiker, grossister och livsmedelsindustrier kan minska sitt matsvinn. Det gör vi genom att prata med marknaden, förstå problematiken och påskynda utvecklingen. Vi vill få igång arbetssätt och samarbeten som lever vidare och dagligen hjälper modiga aktörer att minska matsvinnet även efter att projektet är slut.

Kontaktperson

Målgrupp

Livsmedelsproducenter, grossister, livsmedelsbutiker, start ups inom livsmedelsinnovation m. fl.

Finansiering

ERUF - INTERREG ÖKS
Bli medlem Logga in