Bli medlem

Forskningsprojekt - Modellering av återvinning

Uppdaterad 12 februari 2019

Metoder för modellering av materialåtervinning kan få en avgörande inverkan på miljökonsekvensbedömningen av produkter med högt innehåll av återvunnet material eller material som återvinns efter användning. Hur återvinning ska modelleras i Livcykelanalyser (LCA) har diskuterats sedan 90-talet men ingen konsensus har ännu uppnåtts. Projektet förväntas leda till ökad kompetens och konsensus om vissa aspekter av modellering av återvinning i LCA. Genom detta projekt kan svenska företag, forskare och myndigheter påverka och bidra till den internationella utvecklingen på området, med sikte på att förbättra incitament för återvinning, miljöbedömningar och policy.

Kontaktperson

Målgrupp

Myndigheter Experter inom Livcykelområdet Miljöansvariga Aktörer inom återvinning

Finansiering

RE:Source (Energimyndigheten)

Läs mer om projektet

Bli medlem Logga in