Bli medlem

Förstudie - Lokal livsmedelsstrategi Malmö

Publicerad 23 januari 2019

Förstudiens syfte är att titta på intresset och möjligheterna för att skapa en lokal livsmedelsstrategi i Malmö genom ett partnerskap bestående av olika sektorer.

Kontaktperson

Målgrupp

Tjänstepersoner inom kommunen, politiker, livsmedelsproducenter, stadsodlare, restauranger, branschorganisationer, butiker, grossister, industri, ideella organisationer, malmöbor m.fl

Finansiering

Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Leader Söderslätt

Resultat

Intresset och möjligheten för samverkan är väldigt stark bland aktörer i staden för att skapa hållbara matstrategier tillsammans. Vi vet vilka som är de viktigaste frågorna för detta och vår framtida matarbete i staden är påbörjad. En handbok om arbetsprocessen och förstudien finns tillgängligt fritt för alla att inspireras av. Kontakta mig gärna.
Bli medlem Logga in