Bli medlem

Skapa ett forum för hållbar offentlig konsumtion

Uppdaterad 15 november 2018

Bra att forum för hållbar konsumtion har kommit på plats. Då är det väl dags att börja se hur stort intresse det finns för ett forum för hållbar offentlig konsumtion, vilket inte ingår i forumets uppdrag som jag tolkar det.

Är ni intresserade av att haka på så att offentlig sektor kan få hjälp att leva som de lär gällande hållbar konsumtion?

Kontaktperson

Målgrupp

offentliga organisationer samt övriga organisationer/individer som vill bidra till en hållbar offentlig konsumtion

Finansiering

In kind hittills.

Det här projektet behöver hjälp med:

Finansiering

Det här projektet behöver hjälp med finansiering. Du kan hjälpa projektet genom att bidra med pengar eller genom tips och idéer för hur projektet kan hitta finansiärer och bidragsgivare. Kontakta projektet och hjälp dem vidare.

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in