Bli medlem

Hållbar Landsbygd Sjuhärad

Publicerad 6 december 2018

Hållbar Landsbygd Sjuhärad är ett treårigt samverkansprojekt där vi vill synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden. Vi vill bredda bilden av hållbara livsstilar även utanför staden, kartlägga och synliggöra vad som redan händer inom hållbara livsstilar och verksamheter på Sjuhärads landsbygd och få fler saker att hända.

Tre olika områden inom hållbarhet kommer att uppmärksammas. REKO-ringar är först ut som är ett bra koncept på hur man kan sälja lokal mat via digitala kanaler. Därefter står begreppet Dela Mera i fokus, som syftar till delningsekonomi på olika sätt och slutligen inriktas projektet på Lokalturismen – där landsbygdens sevärdheter och upplevelser uppmärksammas.

Kontaktperson

Målgrupp

Hållbar Landsbygd Sjuhärad är ett mångfaldsprojekt där vi ser att insikter från flera perspektiv och målgrupper är nödvändiga för ett lyckosamt projekt. Primära målgrupper är människor som bor och verkar på landsbygd, cirka 25 år och uppåt. Näringsidkare, föreningar och organisationer på landsbygden. Dessa intressenter kan och ska variera efter plats, för att projektet ska vara levande och anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Sekundära målgrupper är kommuner, både mellan kommuner i Sjuhärad och inom kommuner. Landsbygdsutvecklare,näringslivsutvecklare, naturvårdare och miljöstrateger kan arbeta tillsammans inom projektet. Även kommuner utanför Sjuhärad. Nationellt och internationellt. Resultaten och verktygen kan användas såväl regionalt, som nationellt som internationellt.

Finansiering

Projekt finansierat av Boråsregionen tillväxtmedel inom miljö.

Resultat

En utvärdering per fokusområde. Förstudiemedel godkänt för Kartläggning av delningsinitiativ tillsammans med Smarta Kartan. Sveriges första utvärdering av REKO-ringar genomförd. Projektresultat fastställs vid projektet slutskede.

Det här projektet behöver hjälp med:

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in