Bli medlem

Hållbara livsstilar - genomförande, utvärdering & lärande

Publicerad 6 april 2018

Projektet skapar ett stöd för att bättre kunna utvärdera effekter av insatser för hållbara livsstilar. Vi tar fram ett workshopmaterial för att planera insats och utvärdering samtidigt. Stort fokus på lärande, både från forskning, deltagande kommuner, tidigare projekt och befintliga metoder.

Resultatet lanseras i september 2018 på www.hallbaralivsstilar.se

Kontaktperson

Målgrupp

Huvudmålgrupp är tjänstepersoner som arbetar med olika hållbarhetsfrågor i kommuner, men materialet kommer vara tillgängligt för alla.

Finansiering

Energimyndigheten
Bli medlem Logga in