Bli medlem

Hållbara resor

Uppdaterad 27 september 2018

Hållbara resor är ett samverkansprojekt i Västernorrland som fokuserar på att minska koldioxidutsläppen vid tjänsteresor och arbetsresor till och från jobbet.

Tjänsteresorna för de elva organisationerna som deltar i projektet kostar 500 miljoner kronor under tre år. Därför är det en god investering att se över våra resvanor - både för ekonomin, hälsan och miljön.

Jag arbetade i projektet från start till och med 2017.

Kontaktperson

Målgrupp

Medverkande är sex kommuner, Region Västernorrland, Din Tur, Trafikverket, Kommunförbundet samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län med totalt 27.000 anställda. Projekttiden är 2015-2018.

Finansiering

Deltagare samt via EU:s strukturfonder (ERUF)

Läs mer om projektet

Bli medlem Logga in