Bli medlem

Hållbarhetsmål i offentliga måltider

Uppdaterad 20 maj 2019

Syftet är att minska svinn och klimatpåverkan från de offentliga måltiderna och samtidigt öka andelarna ekologiskt och svenskproducerat.

Målet är att ta fram indikatorer för ovan nämnda områden, möjlighet att jämföra den egna verksamheten med andra verksamheter och ta fram etappmål och långsiktiga mål för detta.

Detta ska implementeras i DAKB:s IT-system Hantera Livs och Hantera Enhet.

Utbyte kommer att ske med andra relevanta pågående initiativ och projektets resultat kommer att förankras med projektets intressenter.

Kontaktperson

Målgrupp

Kommuner och regioner

Finansiering

ALMI Företagsutveckling

Resultat

Givit kommuner och regioner ett verktyg för att arbeta med flera hållbarhetsmål samtidigt, inklusive målsättning uppföljning och stöd för förbättringar. Verktyget underlättar kommunernas och regionernas arbete med att få invånarna att konsumera hållbarare måtider.
Bli medlem Logga in