Bli medlem

Hållbart resande i Örebroregionen

Publicerad 11 oktober 2018

Tillsammans med en majoritet av Örebro läns kommuner, länsstyrelsen i Örebro samt Örebro universitet arbetar vi för att öka det hållbara resandet i Örebro. Det gör vi bland annat genom prova-på-kampanjer, företagsutmaningen cykelvänlig arbetsplats och reserådgivning i organisationer.
Kontaktperson

Målgrupp

Arbetspendlare i regionen och personer som gör tjänsteresor. En sekundär målgrupp är andra regionala aktörer som arbetar med hållbart resande och regional utveckling.

Finansiering

Europeiska regionala utvecklingsfonden samt 1:1 medel från Region Örebro län. Andra deltagare och medfinansiärer är tio kommuner i Örebro län, länsstyrelsen och Örebro universitet.
Bli medlem Logga in