Bli medlem

Hela RESAN

Publicerad 8 maj 2018

I mars 2017 startades vårt stora hållbart resande-projekt Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt Jönköpings län”. Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av energieffektiva samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköping. Projektet löper till juli 2020 och finansieras till största delen av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer på: http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/hela-resan/

Kontaktperson

Målgrupp

Region, kommuner samt små- och medelstora företag i Jönköpings län.

Finansiering

Via deltagarorganisationerna samt EU:s strukturfonder (ERUF)

Resultat

Hittills: Bland annat tagit fram verktygslåda och stöd för våra deltagarorganisationer (t ex. kring mötes- och resepolicys, synliggörande av tjänstecyklar med mera), startat upp ett regionalt cykelbibliotek för arbetsgivare i länet, tagit fram koncept för reserådgivning, startat webbaserade träningsläger för resfria möten med tillhörande informationsfolder, hållit seminarium på tema hållbart resande (Plusenergiforum) samt påbörjat två upphandlingar för fordonsstatistik samt avancerad resvaneanalys.

Det här projektet behöver hjälp med:

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in