Bli medlem

Hushållens avfallspraktiker

Publicerad 8 februari 2019

Som industridoktorand forskar jag kring hushållens relations till bortskaffande (allt från att sälja och skänka till att kast) utifrån perspektivet avfallsförebyggande. Jag analyserar hushållens bortskaffande ur ett sociologisk perspektiv, dvs vad de möter för hinder och möjligheter i det samhälle som de lever i.

Kontaktperson

Målgrupp

Huvudsakligen kommuner och avfallsorganisationer men även andra organisationer och privatpersoner som är intresserade av hushållens förebyggande av avfall.
Bli medlem Logga in