Bli medlem

Kampanjen Textilsmart

Publicerad 23 maj 2019

Kampanjen Textilsmart ska inspirera konsumenterna att göra medvetna val kring kläder och textil vilket bidrar till en mer hållbar planet. Syftet är att höja kunskapen om miljöpåverkan i alla led från det att kläder och textilier produceras, säljs, används tills de återvinns och slängs.

Kampanjen kommer att synas digitalt genom instagramkonto, flera olika korta filmer och en microsajt.

Detta är ett treårigt regeringsuppdrag, 2018-2020. Det innebär att Naturvårdsverket ska ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning.

Kontaktperson

Målgrupp

Konsumenter
Bli medlem Logga in