Bli medlem

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Uppdaterad 29 april 2019

Kraftsamlingen Klimat 2030 samlar företag och branschorganisationer, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Förutom det geografiska klimatmålet finns också ett konsumtionsbaserat klimatmål. Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent från 2010 till 2030.

Arbetet är uppdelat i fyra fokusområden och många av satsningarna inom dessa rör konsumtionsfrågor.

Aktörer i Västra Götaland kan ställa sig bakom det regionala klimatmålet och i ett kort åtagande ange hur de kommer att jobba för att vi gemensamt ska kunna nå målet.

Kontaktperson

Målgrupp

Kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland.

Finansiering

Av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Resultat

En årsberättelse för 2018 kommer att publiceras inom kort, då kommer vi att länka till den här.
Bli medlem Logga in