Bli medlem

Konsumenterna och miljön

Uppdaterad 25 april 2018

Konsumentverket har i uppdrag från regeringen att bevaka konsumenters möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt. Utifrån det uppdraget tog vi under 2017 fram rapporten "Konsumenterna och miljön", som vi tänker oss ska bli årligt återkommande.

Vi är intresserade av att få inspel från andra aktörer på hur innehållet i den rapporten kan utvecklas.

Kontaktperson

Målgrupp

Regeringen och olika aktörer som har intresse av kunskap om konsumtionens miljöpåverkan och arbetar med sådana frågor.

Finansiering

Projektet finansieras av Konsumentverket.

Resultat

Hittills har projektet resulterat i en externt publicerad rapport: Konsumenterna och miljön 2017. Arbetet med 2018 års utgåva pågår, men innehållet i den rapporten är fortfarande formbart. Nya utvecklingsidéer kanske dock främst kan ge avtryck i 2019 års utgåva.

Det här projektet behöver hjälp med:

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in