Bli medlem

Köttguiden

Publicerad 27 november 2018

Köttguiden hjälper till med hållbara val av kött. Mindre men bättre kött är viktiga ledord, och de typer av kött som finns på marknaden i Sverige bedöms enligt fem områden: klimat, biodiversitet, bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika. Ett trafikljussystem hjälper konsumenter att se köttets miljöprestanda och välja bort kött med rött ljus. www.wwf.se/kottguiden

Kontaktperson

Målgrupp

Konsumenter som vill göra bra val av kött, samt dagligvaruhandel och måltidssektorn.

Finansiering

Projektet startades vid SLU med medel från Formas och HUI. WWF finansierar Köttguiden med egna medel.

Resultat

Köttguiden är ett unikt verktyg för mindre men bättre kött, och den avmattning av köttkonsumtionens ökning som nu sker beror troligen på många separata anledningar men vi kan hoppas att Köttguiden har bidragit.

Läs mer om projektet

Bli medlem Logga in