Bli medlem

LASTA

Publicerad 25 mars 2019

LASTA är ett projekt som ska minska klimatpåverkan från den fossildrivna trafiken i tätorter genom att förflytta delar av den till energieffektiva lastcyklar. Projektets syfte är dels att direkt minska energianvändningen från offentliga aktörers transporter genom en övergång till lastcyklar och dels att stärka deras interna kapacitet att nå ut till medborgarna kring möjligheterna med lastcyklar.

Kontaktperson

Målgrupp

Offentlig sektor och medborgare/privatpersoner

Finansiering

Energimyndigheten

Resultat

Vi kommer löpande uppdatera uppnådda resultat och tips på vår informationssida om lastcyklar.
Bli medlem Logga in