Bli medlem

Märkningsguiden

Uppdaterad 29 mars 2018

Märkningsguiden är ett verktyg med kortfattad information, som konsumenten kan använda i den konkreta köpsituationen. Guiden ska hjälpa konsumenter att lättare välja miljömärkt. Vi vill höja kunskapen om hållbar konsumtion i allmänhet och kring olika märkningar i synnerhet.

Kontaktperson

Målgrupp

Allmänheten, men främst personer som vill leva hållbart.

Finansiering

Av Konsumentverket.

Resultat

Verktyget är bra, men behöver både utvecklas och göras mer känt.

Det här projektet behöver hjälp med:

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in