Bli medlem

Mistra Sustainable Consumption

Uppdaterad 21 september 2018

"MISTRA Sustainable Consumption – från nisch till mainstream" är ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, heminredning och semestrande.
Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Kontaktperson

Målgrupp

Beslutsfattare inom offentlig förvaltning samt näringslivet, konsumenter och civilsamhället.

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.
Bli medlem Logga in