Bli medlem

Nudging och deltagandeprocesser för hållbara urbana livsstilar

Publicerad 16 mars 2019

NAP – Nudging och deltagandeprocesser för hållbara urbana livsstilar – är ett treårigt forskningsprojekt vid SLU. Projektet undersöker hur stadsplanering kan främja hållbara livsstilar med fokus på två policyverktyg: nudging och medborgardeltagande. I NAP utforskar vi hur dessa policyverktyg fungerar i praktiken, både för den planerande organisationen och för de invånare vars livsstilar man söker påverka. Projektet är också intresserade av frågor om makt och etik, exempelvis i relation till frågan om vem som bestämmer vad som är ett hållbart beteende?

Projektet utförs genom så kallade Living Labs i Malmö (Sofielund) och Uppsala (Rosendal), där vi tillsammans med tjänstepersoner på kommunerna, fastighetsägare, samhällsbyggnadskonsulter, arkitektkontor och de boende testar olika former och format av nudging och medborgardeltagare. Projektets processdesign är inspirerad av Inquiry Based Approach (IBA), vilket är en metod för att stödja samverkan mellan olika aktörer som tillsammans vill ta sig an komplexa samhällsutmaningar.

Kontaktperson

Målgrupp

- Planerare och andra tjänstepersoner på kommuner och regioner med intresse och/eller ansvar för att främja hållbara livsstilar. - Arkitekter och planerare på stadsbyggnadskonsultföretag och arkitektkontor med intresse av att främja hållbara livsstilar. - Tjänstepersoner på nationella och regionala myndigheter med intresse och/eller ansvar för att främja hållbara livsstilar och hållbar stadsutveckling, så som Boverket, Forum för miljösmart konsumtion, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. - Forskare och studenter med intresse för projektets forskningsfrågor och metoder. - Forskningsfinansiärer med intresse av forskning i samverkan samt forskning genom verklighetslaboratorier.

Finansiering

Projektet finansieras av Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, samt av Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap vid SLU.
Bli medlem Logga in