Bli medlem

RISE klimatdatabas för livsmedel

Publicerad 26 november 2019

RISE klimatdatabas har utvecklats för att bidra i omställningen av en mer klimatsmart konsumtion och produktion av livsmedel. Den används idag som grund för klimatberäkning inom:
- menyer i offentliga restauranger
- uppföljning av klimatavtryck för offentliga livsmedelsinköp
- verktyg för privata restauranger
- hos livsmedelsföretag i produktutveckling
- för att hjälpa kunder i matbutik/handel
- i utbildning och forskning hos universitet

Kontaktperson

Målgrupp

Alla som kan påverka en förändrad konsumtion och konsumtion av livsmedel.

Finansiering

Från start finansiering genom ett utvecklingsprojekt. Idag finansieras underhåll och utveckling genom prenumerationsavgifter av de organisationer som använder klimatdatabasen.

Resultat

Klimatdatabasen bidrar till en ökad kunskap och medvetenhet om livsmedels klimatpåverkan och hur dess produktionsformer och ursprung kan ha betydelse. Databasen skapar i sina applikationer nytta för kockar att prioritera rätt förbättringar i framtagning av klimatsmarta recept. För konsumenten kan klimatdatabasen underlätta i framtagandet av underlag för klimatsmarta beslut.
Bli medlem Logga in