Bli medlem

Samordnare inom Klimat 2030 - Västra Götalandsregionen ställer om inom fokusområdet Klimatsmart och hälsosam mat

Publicerad 26 november 2019

Projektets syfte är att påskynda klimatomställningen för att nå uppsatta klimatmål inom regionen. Arbetet drivs inom fyra fokusområden:
-Livsmedel
-Transporter
-Bostäder
-Konsumtion av varor/tjänster

Kontaktperson

Målgrupp

Inom fokusområdet Klimatsmart och hälsosam mat riktar man sig till livsmedelsföretag, lantbrukare, matbutiker och restauranger som de huvudsakliga målgrupperna. Tanken är att de i sin tur kan påverka konsumenten.

Finansiering

Av Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Resultat

Utveckling av kunskapshöjande material såsom målgruppsanpassade webutbildningar, kommunikationsmaterial, verktyg och tips på arbetssätt för minskat klimatavtryck.
Bli medlem Logga in