Bli medlem

Sveriges vattenmiljö

Publicerad 31 maj 2018

Projektet ska leda fram till en ny webbplats, Sveriges vattenmiljö, där besökaren får senaste nytt om miljötillståndet i Sveriges vatten­miljöer, både i grundvatten, sjöar, vatten­drag och hav. Informationen bygger på svensk miljö­övervakning, forskning och expertis från universitet och myndigheter. Innehållet kommer att uppdateras regelbundet, med senaste miljö­data, intressanta artiklar och nyheter. Till en början kommer en begränsad mängd miljö­variabler att redovisas, men innehållet byggs ut efterhand. Inte minst med påverkansfaktorer och åtgärder. Lansering av den första versionen är planerad till slutet av 2018.

Kontaktperson

Målgrupp

Målet är att informationen på Sveriges vattenmiljö ska tilltala flera olika målgrupper, från den välinformerade miljötjänstemannen till den nyfikne utan djupare förkunskaper. En viktig målgrupp finns inom vattenförvaltningen. Denna tror vi ska ha nytta av rapporterna som beskriver miljötillståndet, men också av kartan där man kan zooma in ett specifikt område och studera grafer med tidstrender för olika miljövariabler. Det kommer också att finnas ingångar för den som vill ha en sammanfattande och förklarande bild av tillståndet i Sveriges vattenmiljö. Bland dessa ser vi politiker, media, studenter och den intresserade allmänheten. Som helhet ska sidan kännas enkelt uppbyggd och inbjudande, och hålla en populärvetenskaplig ton som talar till en bredare målgrupp. Målet är att detta ska vara förstahandsvalet för den som vill veta mer om hur Sveriges olika vatten mår. Och oavsett förkunskaper ska vara möjligt att gå vidare och fördjupa sig, och förhoppningsvis öka sin nyfikenhet och kunskap om vad det är som gör att våra vattenmiljöer mår bra eller dåligt.

Finansiering

Havsmiljöinstitutet ställer upp med tid och personal, men får stöd från Hasselbladsstiftelsen och både uppdrag och bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för att genomföra arbetet.

Resultat

Projektet innehåller flera faser och flera processer, där insamling av data och kontakt med de som utför miljöövervakning är en viktig del. Detta arbete pågår för fullt. Data ska sedan hanteras och presenteras, miljötillståndet ska sammanfattas och en stor mängd texter produceras. Till detta kommer utveckling av själva webbplatsen, som också är under utveckling just nu.
Bli medlem Logga in