Bli medlem

T4RI - Textiles for Recycling Initiative

Publicerad 16 april 2018

T4RI bildades redan 2011 som ett nätverk av några medlemsföretag i Svensk Handel som vill bidra till ökad återvinning och återbruk av textilier. Nätverket vill verka för ett väl fungerande producentansvar (lagstiftat eller i annan form). Med hjälp av experter från t ex ideell second hand, myndigheter, kommuner och andra intressenter har nätverket borrat i frågan om vilka förutsättningar som krävs för att mängden textil i hushållsavfallet ska kunna minska och både återanvändning och återvinning öka. Tillsammans med politiken vill T4RI ta modebranschen ett hållbart steg in i framtiden.

Kontaktperson

Målgrupp

Företag i modebranschen, ideell second hand, kommuner, återvinningsföretag, myndigheter, politiker och beslutsfattare.

Finansiering

Via Svensk Handel (projektledning) samt att medverkande företag bidrar med sin kunskap, tid och reskostnader till möten.

Resultat

T4RI är aktiv i dialogen kring textil, några medverkande prövar att ta emot textil från konsumenter, och T4RI har ökat kunskapen om förutsättningarna för ökad insamling, återanvändning och återvinning - både hinder och möjligheter. Gruppen har både enskilt och tillsammans svarat på remisser som rör textil och avfall samt deltagit i Naturvårdsverkets referensgrupper.

Läs mer om projektet

Bli medlem Logga in