Bli medlem

Vägval 2030

Publicerad 11 oktober 2018

Projektet har till syfte att bidra till omställningen av transportsystemet och att accelerera utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta och minskad klimatpåverkan från transportsektorn i Örebro län.

Kontaktperson

Finansiering

ERUF och 1:1 medel
Bli medlem Logga in