Bli medlem

Vi kan påverka - en energisparsatsning

Uppdaterad 10 oktober 2018

Vi kan påverka-satsningen syftar till att få människor att inte använda mer el än absolut nödvändigt. Vår målsättning är att varje verksamhet, genom förändringar i beteenden och rutiner, minskar sin elenergianvändning med 10%.

Kontaktperson

Målgrupp

Målgruppen är primärt barn och medarbetare i Göteborgs stad som är verksamma i Lokalförvaltningens lokaler (c:a 1400 st). Vi riktar in oss till skolor, förskolor, äldreboenden, kök, kontor och annan verksamhet i staden.

Finansiering

Lokalförvaltningen och Miljöförvaltningen, Göteborg.

Resultat

2017 sparade 128 verksamheter 270 000 kWh (-4.5%). En lägenhet använder i genomsnitt 12 000 kWh per år (källa: energirådgivaren.se). Våra verksamheter har alltså sparat el som kunde räcka för en årsförbrukning av 22 lägenheter. Under 2018 försöker vi dubbla antalet verksamheter samt fördubbla antalet sparade kWh. Vi jobbar också hårt för att få med skolor, vilket är svårt.

Det här projektet behöver hjälp med:

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in