Kontakt

Publicerad 27 november 2017

Har du frågor, funderingar eller synpunkter, hör gärna av dig till oss.

E-post: forummiljosmart@konsumentverket.se 
E-post registrator: konsumentverket@konsumentverket.se 
Telefon: 0771–42 33 00 

Postadress: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad. 
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A 
Så hittar du till Konsumentverket och Forum för miljösmart konsumtion 

Organisationsnummer: 202100-2064 

Sekretariatet för Forum för miljösmart konsumtion