Data- och statistikkällor

Publicerad 13 mars 2018

Här hittar du användbar miljö- och konsumtionsrelaterad statistik från svenska myndigheter. Tipsa oss gärna om relevanta datakällor som kan vara till stöd i arbetet med miljömässigt hållbar konsumtion. Mejla forummiljosmart@konsumentverket.se

Konsumentverkets konsumentmarknadsundersökning