Textilproduktion- och konsumtion

Publicerad 3 april 2018 Uppdaterad 3 april 2018

Vår konsumtion av textil-kläder har en betydande miljöpåverkan. En mer hållbar konsumtion är nödvändigt för att nå de globala målen för en hållbar utveckling.

Textilproduktionen och dess miljöpåverkan

 • Över 100 miljoner ton textil framställs och sätts på den globala textilmarknaden varje år. Miljöpåverkan uppstår framför allt i produktionen, där stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. Det orsakar utsläpp som påverkar både klimatet globalt och miljö och hälsa i produktionsländerna. I vissa fall kan farliga kemikalier finnas kvar i slutprodukten som når konsumenter i Sverige. Textila material släpper även små fiberpartiklar, partiklar som om de består av plast, bryts ner långsamt i naturen. Källa till siffra: The Fiber Year 2017   
 • Forskning om textiliers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv visar att produktionen är den del i ett plaggs livscykel som leder till störst klimatpåverkan.  
Ett plaggs klimatpåverkan
Produktion av plagget 70
Kundens transport till och från butik 22
Distribution fram till konsument 4
Tvätt och torkning av plagget hos konsument 3
Avfallshantering 0

Diagramförklaring: Svenskars klimatpåverkan från olika faser i ett plaggs livscykel i procent. Källa: Sandra Roos, Advancing life cycle assessment of textile products to include textile chemicals Konsumentverkets bearbetning.

 • Kemikalieinspektionen har konstaterat att av de 368 ämnen som kan förekomma i textilier är 299 hälsofarliga och 135 miljöfarliga. Få av dessa ämnen är begränsade eller förbjudna i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Källa: Naturvårdsverket, Förslag om hantering av textilier 2016

För att producera 1 kilo ny textil krävs:

 • 1,5–6,9 kilo kemikalier 
 • 7 000 - 29 000 liter vatten
 • utsläpp av 10–40 kilo koldioxidekvivalenter
 • stora mängder produktionspill, ca 30 % av den ursprungliga råvaran

Källa: Naturvårdsverket, Förslag om hantering av textilier 2016

Textilkonsumtion i siffror 

 • Svenskar köper i genomsnitt 50 nya plagg varje år. Källa: Sandra Roos, Advancing life cycle assessment of textile products to include textile chemicals
 • Konsumenter köper cirka 13,5 kg textilier (kläder och hemtextilier) per person och år. Källa: Naturvårdsverket, Förslag om hantering av textilier 2016
 • Konsumenter spenderar i snitt 939 kronor i månaden på inköp av kläder och skor 2016. Källa: Konsumentverket/SCB, Hushållens totala utgifter 2016 (excel)
 • Hushållen konsumerade 18 % mer kläder och skor under 2016 jämfört med 2006. Källa: Göteborgs universitet, Konsumtionsrapporten 2017
 • Av 23 undersökta marknader är kläder och skor är en av de där konsumenterna upplever sig ha sämst möjligheter att göra val med miljöhänsyn. Källa: Konsumentverket, Konsumenterna och miljön 2017
 • 12 % av kvinnorna och 5 % av männen valde ett alternativ med mindre miljöpåverkan vid sitt senaste köp av kläder/skor. Källa: Konsumentverket, Resultat ur Konsumenterna och miljön 2017 (excel)
 • 37 % av konsumenterna (49 % kvinnor och 21 % män) uppger att de har kännedom om alternativ med mindre miljöpåverkan vid köp av kläder/skor. Källa: Konsumentverket, Resultat ur Konsumenterna och miljön 2017 (excel)
 • Den svenska konsumenten gör sig av med ca 10 kg textil varje år. Ca 7,6 kg textilier hamnar i restavfallet. Bara en femtedel lämnas till återanvändning eller materialåtervinning. Källa: Naturvårdsverket, Förslag om hantering av textilier 2016
 • Enligt en undersökning anser konsumenterna är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för modeföretag att arbeta med att minska kemikalieanvändningen i produktionen och att produkter är av hög kvalitet/håller länge. Källa: Hållbarhet i modebranschen – En rapport om kommunikation, trender, fokusområden, förväntningar och krav 2017, Sustainable Brand Insight 2017