"Alla kan använda nudging"

Publicerad 13 juni 2018

Tim Isaksson brinner för nudging. Som projektledare på A Win Win World jobbar han för att få fart på hållbarhetsarbetet i Sverige, bland annat genom att sprida effektiva nudgar.

Tim Isaksson

Tim Isaksson arbetar som projektledare på A Win Win World, en global plattform för hållbarhetsarbete.

Hur kan nudging kan lösa utmaningarna inom hållbar konsumtion? 

– Nudgar kan lösa många problem på egen hand, men är också ett bra komplement till andra styrmedel. Exempelvis får skatter eller informationskampanjer en viss effekt på konsumenters köpbeteenden, men nudgar bidrar ofta till att effekten blir större och beteendeförändringen mer bestående. 

Varför är nudging bra som metod? 

– För att nudgar, till skillnad från andra styrmedel, riktar in sig på att guida vårt undermedvetna, automatiska tänkande – våra autopiloter! Med nudgar försöker vi undvika de systematiska tankemisstag vi människor ofta gör, och istället underlätta att vi fattar bättre beslut.  

– De flesta nudgar är lätta att utvärdera, mätbara och därmed evidensbaserade. Det gör att vi inte behöver gissa – vi kan mäta hur väl det fungerar! 

När funkar en nudge som bäst?

Tim Isaksson menar att nudging är mest effektivt när:

  • beslut behöver fattas snabbt, här och nu
  • beslut som är sällsynta ska fattas, beslut som personen inte kunnat träna sig på 
  • beslut som är så komplicerade att personen kanske annars ger upp
  • beslutets följder är abstrakta eller ligger långt in i framtiden
  • personen har svårt att gå från vilja till handling på grund av exempelvis stress eller gamla vanor.

Vad är det som gör en del tveksamma till nudging? 

– Den kritik som det ibland får, är att det skulle vara en form av manipulation. Men för att en nudge ska vara en nudge, så ska den vara utformad så att den inte minskar människans frihet att välja. Det handlar inte om att begränsa, utan om att arrangera valsituationer så att det blir lätt att göra rätt. Andra menar att människor är rationella varelser som inte behöver styrning för att fatta kloka val. Men att nudgar fungerar motbevisar ju det. 

Vem kan använda nudging?  

– Här finns egentligen inga begränsningar. Myndigheter och kommuner kan nudga invånare, företag kan nudga kunder och leverantörer, idéburna organisationer kan nudga medlemmar, kollegor kan nudga varandra, föräldrar kan nudga barn och barn kan nudga föräldrar. Och alla kan nudga sig själva.

Har du några exempel på nudgar som du tror på, men ännu ingen provat? 

– En nudge som jag definitivt tror på, är att webbshoppar skulle ha miljöfrakt som förval. Istället för att kunden aktivt ska behöva klicka i alternativet miljöfrakt, borde man ha det som standard. På så sätt skulle webbutikerna hjälpa många kunder att agera miljömässigt mer hållbart.

– En annan potentiell nudge som skulle kunna minska matsvinnet, är att göra det enkelt för villaägare med fruktträd att dela med sig av den frukt de själva inte mäktar ta hand om. Kommuner skulle kunna dela ut tydliga skyltar som hushållen kan sätta upp i trädgården, med budskapet att det under vissa tider är fritt fram att komma in och plocka frukt. En app skulle kunna kopplas på för att göra det ännu lättare för människor att se var det finns härlig frukt som väntar på dem. 

Ni har ju samlat ihop en hel databas med nudgar – varför det? 

– Det finns så oerhört många intressanta nudgar som kan hjälpa oss skapa en hållbar framtid. Är det något vi som samhälle inte har råd med, så är det att låta all denna kunskap samla damm på de akademiska bokhyllorna. Därför gör vi den tillgänglig för fler.  

Vad ska till för att vi ska få se nya effektiva nudgar i samhället? 

– Ökad spridning av kunskap, både om nudging och människors beteende. Det behövs satsningar från både myndighetshåll och näringsliv, där Forum för miljösmart konsumtion och nätverket Nudging Sweden är goda exempel. Plus naturligtvis en stor dos nyfikenhet, utforskarglädje och kreativitet – och vilja att ställa om. Samhällsutmaningarna kräver att vi använder alla verktyg i verktygslådan.

Fakta Nudgedatabasen

A Win Win World har en nudgedatabas med konkreta exempel på nudgar för ökad hållbarhet. Databasen bygger på samlad internationell forskning och flera års research-arbete. Just nu genomgår databasen en redesign och kommer inom kort släppas i uppdaterat format. Det kommer också finnas en kostnadsfri version.