Att mäta välfärd och hållbar utveckling med BRP+

Publicerad 15 maj 2019

Nu finns en ny antologi om hur mätsystemet BRP+ kan användas i det lokala och regionala utvecklingsarbetet. BRP+ berättar om tillståndet i en region, både i dag och i framtiden.

Ger helhetsbild av livskvaliten

I Agenda 2030 står det om att utveckla mått på framsteg mot hållbar utveckling som kompletterar BNP, bruttonationalprodukten. Den regionala varianten av BNP kallas BRP, bruttoregionprodukten. BNP och BRP säger inget om livskvaliteten hos invånarna. Tillväxtverket och Reglab har därför utvecklat mätsystemet BRP+. Det ger en helhetsbild av hälsa, arbete, miljö och andra viktiga områden som styr livskvaliteten. BRP+ omfattar 16 mätområden. Av dem är 12 kopplade till livskvalitet och fyra är så kallade framtidsteman, som indikerar hållbarhet över tid.

Så kan BRP+ användas

Reglab har nu släppt antologin "Bortom BRP i det regionala utvecklingsarbetet". Där finns analyser, intervjuer och exempel på hur BRP+ kan användas. Antologin är ett resultat av ett lärprojekt som Reglab och Tillväxtverket hade 2018 för att stödja regionernas användning av mätsystemet. Exempel finns från bland annat Värmland, Gävleborg, Skåne och Jämtland.
 
Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Reglabs medlemmar består av 21 regioner, Vinnova, Sveriges kommuner och landsting och Tillväxtverket. 
 

Relaterade projekt

I mars anordnade Forum för miljösmart konsumtion ett webbinarium om forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för hållbart samhällsbyggande. Projektet har utvecklat fyra scenarier för Sverige 2050 som inte förutsätter ekonomisk tillväxt, men som i stället ska uppfylla ett antal politiskt antagna ekologiska och sociala hållbarhetsmål.

Du kan ta del av webbinariet i efterhand.

Webbinarium: Framtider bortom BNP-tillväxt