Brist på hållbara charterresor

Publicerad 20 april 2018

Konsumenter som väljer paket- eller chartersemester har små möjligheter att hitta en miljömässigt hållbar resa. Utbudet är begränsat och information om hållbara alternativ är svår att hitta. Det visar en konsultrapport som Konsumentverket låtit göra.

Vad är det som gör att vi inte tar större hänsyn till miljön när vi väljer paket- och charterresor? Rapporten "Konsumenters möjligheter att köpa hållbara paket- och charterresor" belyser vilka hinder och möjligheter som konsumenter har i jakten på en miljömässigt hållbar resa. Att ens hitta information om hållbara resealternativ och jämföra miljökonsekvenser av olika resor visar sig vara svårt för alla typer av resenärer, både för "konventionella Kalle" och "ekologiska Elsa".

Paket- och charterresor är en av de marknader där konsumenter upplever sämst förutsättningar att göra miljöval. Det framgår av de undersökningar som Konsumentverket återkommande genomför. För att bättre förstå bakgrunden till det gav Konsumentverket uppdraget till IVL Svenska Miljöinstitutet att titta närmare på frågan.

Rapporten är tänkt som ett underlag i diskussionen om vilka åtgärder som kan behövas för att minska de miljömässigt negativa konsekvenserna av vårt resande. Konsumentverket har inte tagit ställning till de slutsatser och åtgärder som författarna föreslår i rapporten.