Delta i samråd om miljöpåståenden

Publicerad 26 oktober 2020

Fram till den 3 december kan du delta i EU-kommissionens samråd om miljöpåståenden i marknadsföring.

Vad handlar samrådet om?

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att samla in synpunkter på ett initiativ som är tänkt att minska risken för så kallad grönmålning (när företag ger en felaktig bild av sin miljöpåverkan). Initiativet handlar om en skyldighet för företag att styrka miljöpåståenden med standardiserade metoder för att mäta produkters och tjänsters miljöavtryck. 

Tanken med initiativet är också att hjälpa kommersiella inköpare och investerare att fatta mer hållbara beslut och att öka konsumenternas förtroende för miljömärkning och miljöinformation.

Vem kan delta?

En del av samrådet har utformats för att få in synpunkter från allmänheten. En annan del riktas mot deltagare med expertkunskaper, till exempel företag och näringslivsorganisationer, offentliga förvaltningar, standardiseringsorgan, märkningar och initiativ, den akademiska världen, investerare, finanssektorn samt icke-statliga organisationer.

Hur deltar jag?

Du hittar en enkät och information om samrådet på EU-kommissionens webbplats. Sista dag för synpunkter är 3 december 2020.

Till enkäten och EU-kommissionens information om samrådet