Designverktyg skapar nya förutsättningar för cirkulär konsumtion

Publicerad 11 maj 2020

I takt med att vi förbrukar planetens resurser i ett allt snabbare tempo, ökar behovet av att skapa nya lösningar för att motverka vår överkonsumtion. På Chalmers har forskare bedrivit ett projekt med att ta fram nya designverktyg som riktar sig till företag och samhällsaktörer som har intresse av cirkulär konsumtion.

Två kvinnor tittar på en taklampa

Moderna samhällen präglas av en överkonsumtion i ett tempo som naturen inte hinner med att ta hand om. Ett av problemen är enligt forskarna bakom projektet, att de flesta produkter har en potentiell livslängd som bara utnyttjas till en bråkdel. För att tillvarata hela produktens potentiella livslängd måste man därför se till den kritiska rollen som konsumenterna har.

Även om produkter är designade för att återanvändas, är det i slutändan upp till konsumenterna själva att ta beslut om att konsumera cirkulärt. Produkter måste designas på ett sätt som gör det mer fördelaktigt och enkelt för konsumenten att återanvända och cirkulera vidare produkter. Annars kommer inte cirkulär konsumtion att fungera i praktiken, enligt forskargruppen.

Fem verktyg guidar dig genom din designprocess

Designverktygen är särskilt riktade till företagsstrateger, produkt- och tjänsteutvecklare, designers och beslutsfattare. Verktygen är lämpliga att användas i ett tidigt skede av designprocessen. Under processens gång undersöker man olika möjligheter att designa produkter och tjänster som är anpassade för cirkulär konsumtion. Genom nytänkande och inspiration guidas man till nya idéer och lösningar, utifrån ett konsumentperspektiv.

De fem verktygen kan användas i stegvis ordning eller oberoende av varandra, utifrån behov och förutsättningar. Oskar Rexfelt, en av forskarna bakom designverktygen, poängterar att en stegvis användning av verktygen leder till en mer komplett designprocess.

  • Use2Use Thinking Activation Pack består av en uppsättning informativa och utbildande kort om cirkulära konsumtion. Verktyget ska uppmuntra till diskussioner kring viktiga aspekter som är relaterade till konsumenternas roll i cirkulära konsumtionsprocesser.
  • Circular Journeys Exploration Pack används för att kartlägga konsumtionsresor. Konsumtionsresan startar från det att konsumenten skaffar en viss produkt och använder den, till dess att konsumenten gör sig av med den. Verktyget ska ge insikt i hur cirkulära konsumtionsprocesser genomförs och hur konsumenter upplever dem.
  • Multiple Use-Cycles Exploration Pack består av en uppsättning så kallade empati-kort. Verktyget ska öka förståelsen för hur konsumenters behov och farhågor kring återanvändning av produkter kan variera konsumenter emellan.
  • Circular Designs Ideation Pack ska inspirera till olika designmöjligheter. Med hjälp av exempel på designstrategier ska verktyget stimulera till nya idéer och lösningar.  
  • Circular Designs Evaluation Pack är ett verktyg för att utvärdera vilken potentiell och reell nytta en produkt eller tjänst har för konsumenten, företaget och miljön.

Bakom designverktygen står forskarna Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt.

Cirkulär konsumtion gynnar alla

Om cirkulär konsumtion tar fäste i vårt samhälle, så pekar forskargruppen på att konkurrenskraften ökar hos företag som har anpassat sig utifrån en framtida cirkulär marknad som kan komma att präglas av resursbrist.

Läs mer och ta del av verktygen på Chalmers webbplats