”Det vi lägger på tallriken är vårt viktigaste beslut”

Publicerad 22 januari 2019

En liten hamburgare i veckan eller en stor stek i månaden. Det motsvarar ungefär så mycket rött kött vi kan äta och samtidigt hålla oss inom planetens gränser, enligt EAT-Lancetkommissionens rapport som nyligen släpptes.

Organisationen EAT lanserade rapporten ”Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems”, i Sverige den 18 januari 2019.

– Det vi lägger på tallriken är det viktigaste beslutet i vårt dagliga liv, sa Gunhild Stordalen, grundare av EAT under inledningstalet. Vi har ingen chans att klara de globala målen om vi inte förändrar vårt sätt att äta. Samtidigt är maten vår tids största möjlighet att kunna leva både bättre och hälsosammare liv och samtidigt rädda planeten, säger hon.

Fönstret öppet – men vi måste agera nu

37 experter i 16 länder har jobbat under mer än tre år tid med rapporten, ett arbete som har letts av Stockholm Resilience Centre. Ansatsen har varit att ta ett globalt hälso-, jordbruks- och miljöperspektiv på mat och att utforma rekommendationer utifrån det.

I dag står lantbruket för cirka en fjärdedel av de globala växthusgasutsläppen och enbart matproduktionen står för 70 procent av all vattenanvändning från floder och grundvatten. Det är också den enskilt största orsaken till förlust av biologisk mångfald globalt. Samtidigt är mat nödvändigt och år 2050 måste det vi producerar räcka till ytterligare 2 – 3 miljarder människor.

– Hälsa är en nyckelfaktor för att uppnå hållbarhet och fönstret verkar fortfarande vara öppet för att vi ska ha möjlighet att hålla oss inom planetens gränser, säger Johan Rockström, professor och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research i Berlin och tidigare chef för Stockholm Resilience centre.

Den övergripande slutsatsen i rapporten är att vi kan hålla oss inom gränserna för vad planeten klarar av, om:

  • jordbruket ställer om till fossilfritt
  • svinnet i hela livsmedelskedjan minskar med minst hälften
  • vi förändrar vårt beteende genom att lägga betydligt mer grönsaker och mindre kött på tallriken.

Om vi gör det kan vi förse hela jordens befolkning med mat år 2050, samtidigt som 11 miljoner människoliv räddas per år, enligt rapporten. De som idag dör i förtid av antingen brist på mat eller fel sorts mat.

–  Men vi kan självklart inte vänta till år 2050. För att ha en chans att klara målen måste alla börja arbeta nu, säger Johan Rockström.

Rapportens omfattning

Slutsatserna och målen i EAT-Lancetrapporten omfattar global mark- och vattenanvändning, klimat, näringsflöden och biologisk mångfald.

Andra faktorer som antibiotikaanvändning och användning av bekämpningsmedel, som också påverkar bland annat den biologiska mångfalden, är inte med i analysen. Sociala välfärdsindikatorer, som djurvälfärd, sysselsättning, ekonomiska aspekter, jämlikhet och jämställdhet omfattas inte heller.

Hur kan vi ändra vårt sätt att äta?

Hur ska den beteendeförändring som krävs komma till stånd? Diskutera med Forum för miljösmart konsumtions utredare Emma Schütt. 

Till diskussionsforumet