En podd om att samverka över professionsgränserna

Publicerad 17 maj 2018

Emma Rex är forskare på Rise, Josephine Slotte är jurist på Konsumentverket. De möttes på en konferens om hållbarhet där de båda talade om vikten av att tänka brett när man formar team för att lösa en uppgift. Stärkta och inspirerade av varandra bestämde de sig för att ses igen för att utbyta tankar.

Samtalet kom att handla om vikten av att samverka över kompetens- och organisationsgränser när man arbetar med hållbarhetsfrågor. Och vad som krävs för att det ska lyckas. Se deras möte här.

Rex och Slotte i en videopodd om samverkan i hållbarhetsprojekt.

Checklista för samverkan i hållbarhetsprojekt

 • Samla och nyttja alla kompetenser redan från början
 • Glöm inte bort de juridiska ramarna
 • Var tydlig med mål och syfte för samverkan
 • Hitta rätt form för samverkan
 • Skapa gemenskap genom att hitta den gemensamma nämnaren
 • Identifiera och lös problemet/uppgiften tillsammans
 • Tänk utanför de vanliga ramarna
 • Samverka i hela samhället, över organisationsgränser, för att komma framåt och hitta nya lösningar
 • Håll i samverkan tills arbetet är utvärderat och klart
 • Ta hjälp av forummiljösmart.se för att hitta samverkansmöjligheter
 • Se till att du har uppdaterat din profil och dina projekt på forummiljösmart.se för bästa möjliga samverkansmatchning