Exempel för klimatomställning genom delningsekonomi

Publicerad 4 september 2020

Sharing Cities Sverige utvecklar testbäddar för delningsekonomi. Målet är att nå klimatneutrala städer år 2030. Social hållbarhet är också en viktig del.

I webbinariet ”Hur kan delningsekonomi bidra till klimatneutrala städer?” delade testbäddarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå med sig av konkreta exempel med god potential för klimatomställning. I webbinariet diskuterade man också hur testbäddarna kan användas i det fortsatta arbetet för klimatneutrala städer. Webbinariet arrangerades av Sharing Cities Sweden och Viable Cities.

Se webbinariet i efterhand

Mer om testbäddarna och initiativen som pågår

Om Viable Cities och Sharing Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram. Det finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Nio kommuner deltar. Tillsammans försöker de bland annat hitta vägar för att accelerera klimatomställningen och engagera medborgarna.

Fyra städer medverkar i Sharing Cities Sweden, som är en del av Viable Cities. Målet är ta fram världsledande testbäddar för delningsekonomi, samverka nationellt och internationellt samt dela erfarenheter.

Viable Cities

Sharing Cities Sverige