F/ACT Movement skalar upp

Publicerad 25 maj 2020

Under 2019 fick några så kallade f/activister prova på att konsumera textilier på ett mer hållbart sätt. De delade sina erfarenheter i sociala medier. Nu är det dags för nästa runda, där flera kommuner och företag är involverade.

Jeansjacka F/ACT movement

F/ACT Movement är ett projekt som vill främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil. Det sker genom att inspirera konsumenter till att göra mer hållbara modeval och att använda det som redan finns i garderoben. Projektet samarbetar med kommuner och företag för att skapa ett mer cirkulärt och hållbart textilflöde.

Söker nya deltagare

Under hösten 2019 växte F/ACT Movement snabbt till en rörelse. Nu ska nya modeintresserade konsumenter rekryteras. De ska, liksom tidigare deltagare, få coachning till att pröva förändrade konsumtionsmönster och samtidigt berätta om sin resa i sociala medier. Ansökan är öppen 18 maj–14 juni.

Pågår till maj 2021

Deltagarna startar sedan sin resa i september och avslutar i maj nästa år. De kommer att bli utmanade att undvika nyköp av kläder. Samtidigt får de ta del av ett smörgåsbord av hållbara alternativ. Förhoppningen är att fler konsumenter får fördjupad kunskap och inspiration till att bidra till en mer hållbar konsumtion. En annan förhoppning är att efterfrågan på ett mer hållbart utbud av tjänster och varor ökar. Projektet arbetar därför kontinuerligt med lokala företag och entreprenörer för att arbeta mot den medvetna konsumentens nya behov.

Om F/ACT Movement

F/ACT Movement har initierats av Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås. Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen finansierar olika delar av projektet. Projektet samarbetar även med Textilsmart. Textilsmart är en informationskampanj till konsumenter om mer hållbar textilkonsumtion som Naturvårdsverket genomför tillsammans med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.

– Textilkedjan rör alla parter i samhället. Genom F/ACT Movement har vi möjlighet att påverka från alla håll. Göteborgsregionen har nära kontakt med kommunerna i Västra Götaland och Science Park Borås är experter på textilfrågan i samverkan med modebranschen, säger projektledare Hanna Hellström på Göteborgsregionen.

F/ACT Movements webbplats