Folder om att ändra beteenden i en mer hållbar riktning

Publicerad 2 oktober 2020

Forum för miljösmart konsumtion har tagit fram en kort folder med det mest grundläggande kring beteendeinsatser. Du får även tips på hur du kan designa och utvärdera en nudge.

Kvinna håller påse i handen

Många vill konsumera mer hållbart. Ändå kan det vara svårt att ändra invanda beteenden. Många gånger är det även svårt för konsumenter att veta vilket val som är bäst för miljön. Därför har vi tagit fram en kort folder för dig som vill lära dig mer. Ladda gärna ner och läs den!  Genom beteendeinsatser kan vi göra det lättare för konsumenter att välja mer hållbart.

Folder: Ändra beteenden i en mer hållbar riktning – tips för att arbeta med beteendeinsatser och nudging