Goda exempel från Nationell verkstad

Publicerad 25 oktober 2019

På konferensen Nationell verkstad för hållbara livsstilar 23-24 oktober i Borås uppmärksammades flera pågående initiativ från både näringsliv och offentlig sektor. Deltagarna fick exempel på vad andra har gjort för att skapa en förändring.

– Det var inspirerande att möta personerna bakom de olika projekten och ta del av de möjligheter och svårigheter som de ser i sitt arbete, säger Anna-Maria Lundholm, utredare på Konsumentverket.  

Här är exempel på projekt som lyftes: