Granskning av fonder som påstås vara hållbara

Publicerad 22 juni 2020

Det är vanligt att fonder marknadsförs som hållbara. Konsumentverkets granskning visar dock att det inte alltid är lätt att lista ut vad det står för.

Konsumentverket har granskat miljö- och hållbarhetspåståenden om fonder hos 20 aktörer som banker, försäkringsbolag och andra fondförvaltare. Det har skett genom att granska hur fonderna marknadsförs på bolagens webbplatser. 

Granskningen visar att hållbarhet är ett vanligare begrepp i marknadsföringen av fonder än grön, miljövänlig eller klimatsmart. Hållbarhet kan betyda många olika saker och det kan vara otydligt vad företagen menar när det står att en fond är hållbar. Konsumentverket vill att företagen ger mer information vad som avses med uttryck som "miljövänlig" eller "hållbar", på samma plats som uttrycken används.

Om granskningen på Konsumentverkets webbplats