Gröna finanser – en lägesuppdatering för kommuner

Publicerad 20 oktober 2020

Klimatkommunerna höll i en träff för kommuner om gröna finanser den 13 oktober. Du kan se inspelningen i efterhand.

Mynt och sedel i euro

Under träffen berättade experter från branschen om vad som är på gång inom hållbara finanser, med fokus på klimat. 

Ta del av inspelningen och anteckningar på Klimatkommunernas webbplats

Om Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.