Hallå där Katarina Jofjell – om cirkulär ekonomi i kommuner

Publicerad 5 december 2019

Forum för miljösmart konsumtion har den 11 december ett webbinarium om hur Ronneby kommun jobbar med cirkulär ekonomi. Katarina Jofjell, utredare på Konsumentverket, arrangerar webbinariet.

Barnhand under såpbubbla

Varför ska kommuner jobba med cirkulär ekonomi?

Katarina Jofjell

Katarina Jofjell, utredare på Konsumentverket

– En cirkulär ekonomi är en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle. Många processer är linjära, att produkten skapas, används och slängs. Detta är inte hållbart. Cirkulär ekonomi ger en tydlig väg till en omställning, vilket kan vara hoppfullt med tanke på de utmaningarna vi står inför när det gäller klimat, miljö och ändliga resurser. Genom att arbeta med cirkulär ekonomi bidrar kommunen till uppfyllandet av Agenda 2030.

– Kommunerna har stor möjlighet att påverka både näringsliv och privatpersoner att ställa om. Det kan ske genom upphandling och genom att skapa ett samhälle där kommunen hjälper invånarna att leva ett hållbart liv. När vi tänker cirkulärt skapas också andra värden, nya sätt att värdera saker. Till exempel avfall får ett värde.

Var kan kommunerna hämta inspiration?

– Förutom att titta på vårt webbinarium, som även går att se i efterhand, finns till exempel två relativt nya verktyg. Det ena är ett material från Ellen MacArthur foundation. Det är gjort för att möta det växande intresset för cirkulär ekonomi. Stödet innehåller bland annat faktablad och beskrivning av möjligheter inom olika politikområden. I guiden lyfts att cirkulär ekonomi skapar en möjlighet att svara mot de utmaningar vi har framför oss genom att tänka på ett nytt sätt när vi använder material. Att implementera cirkulär ekonomi kan leda till stora ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster. 

– Det andra är att Nordiska ministerrådets guide Fællesnordisk vejledning til udvikling af "den cirkulære kommune" i Norden. Den beskriver bland annat hur en kommun kan skapa en organisatorisk modell för arbetet och ger goda exempel på insatser i de nordiska länderna. Det är även i denna guide som Ronneby kommun lyfts som ett gott exempel.